DiscoverEU – Kolejne 20 tys. osiemnastolatków wyruszy w podróż po Europie

DiscoverEU – Kolejne 20 tys. osiemnastolatków wyruszy w podróż po Europie

Komisja ogłosiła dzisiaj kolejną rundę konkursu DiscoverEU. Już teraz można nadsyłać zgłoszenia. Do 16 maja 2019 r. każdy osiemnastoletni obywatel UE może wygrać bilet na podróż po Europie. Podróż odbędzie się w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Konkurs po raz pierwszy zorganizowano w zeszłym roku. Cieszył się ogromnym powodzeniem. Dlatego w tym roku organizowana jest kolejna runda. W drugiej edycji konkursu DiscoverEU Komisja Europejska kładzie nacisk na wymiar edukacyjny projektu. Laureaci otrzymają informacje dotyczące miejsc, które warto odwiedzić. Mogą też otrzymać specjalny dziennik podróży, aby na bieżąco zapisywać swoje wrażenia. Podczas podróży będą również mogli uczestniczyć w imprezach organizowanych przez lokalne społeczności.

Równocześnie Komisja stara się, by program DiscoverEU był dostępniejszy dla wszystkich zainteresowanych: upraszcza proces nadsyłania zgłoszeń, opracowuje wskazówki, jak tanio podróżować, oraz uwzględnia w jak największym stopniu potrzeby osób niepełnosprawnych, aby umożliwić im podróż.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: Jestem dumny z tego, że poszerzamy zakres inicjatywy DiscoverEU i oferujemy młodym ludziom możliwość bezpośredniego poznawania Europy. Mam nadzieję, że udział w programie DiscoverEU będzie dla nich inspiracją do zaangażowania się w działalność na rzecz lokalnej społeczności i do pełnienia roli „ambasadorów” Europy. Że nie tylko zagłosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale również zachęcą do tego swoich rówieśników, że będą razem z nami budować spójne społeczeństwo. Młodzi ludzie są przyszłością Europy, a ich głos ma pierwszorzędne znaczenie.

Jak wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które urodziły się w okresie od 2 lipca 2000 r. (włącznie) do 1 lipca 2001 r. (włącznie) i które mogą wyruszyć w podróż w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Podróż może trwać maksymalnie 30 dni. Osoby zainteresowane udziałem z konkursie mogą wysłać swoje zgłoszenie za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Zgłoszenia oceni specjalna komisja, która wybierze laureatów. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach w czerwcu 2019 r.

Laureaci mogą podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób. Podróż odbywa się przeważnie koleją. Jednak aby dotrzeć do najodleglejszych i najtrudniej dostępnych zakątków kontynentu, mogą skorzystać również z innych środków transportu, takich jak autobus czy prom lub, w wyjątkowych przypadkach, samolot. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno dostępnych lub na wyspach, także będą mieli szansę na udział w tym projekcie.

Kontekst

DiscoverEU to program dla młodych Europejczyków, w tym dla osób ze środowisk mniej uprzywilejowanych. Umożliwia on młodzieży odbycie podróży po Europie. Komisja zorganizowała program po raz pierwszy w czerwcu 2018 r., a początkowy budżet wynosił 12 mln euro. Budżet na 2019 r. wynosi 16 mln euro. Dotychczas dzięki DiscoverEU około 30 tys. młodych ludzi odbyło podróż po Europie. Jest ona okazją, by odkrywać bogate dziedzictwo kulturowe Europy, poznawać innych ludzi i inne kultury oraz doświadczyć więzi łączących Europejczyków. Z pierwszej edycji DiscoverEU skorzystały tysiące młodych ludzi, którzy teraz tworzą dość dużą wspólnotę. Uczestnicy, którzy nie znali się wcześniej, nawiązali ze sobą kontakt za pomocą mediów społecznościowych i podróżowali w grupach od miasta do miasta lub odwiedzali się w swoich miejscach zamieszkania.

Komisja Europejska planuje zorganizowanie czwartej rundy konkursu przed końcem 2019 r.

W nowym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska zaproponowała przeznaczenie na program DiscoverEU 700 mln euro w ramach przyszłego programu Erasmus. Jeżeli Parlament Europejski i Rada osiągną porozumienie w sprawie tej propozycji, w latach 2021–2027 w podróż po Europie wyruszy kolejne półtora miliona osiemnastolatków.

Więcej informacji

DiscoverEU – pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji