Linki

Polityka UE

 • Rolnictwo, rybołówstwo i żywność
 • Przedsiębiorstwa
 • Akcja "Klimat"
 • Działania interdyscyplinarne
 • Kultura, edukacja i młodzież
 • Gospodarka, finanse, podatki
 • Zatrudnienie i prawa socjalne
 • Energia i zasoby naturalne
 • Środowisko, konsumenci i zdrowie
 • Polityka zagraniczna UE
 • Sprawiedliwość i prawa obywateli
 • Regiony i rozwój lokalny
 • Nauka i technologia
 • Transport i podróże

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43