Aktualności

UE chroni europejski rynek przed kopiowaniem znaków towarowych w Chinach

UE i Chiny zakończyły dzisiaj negocjacje w sprawie dwustronnej umowy o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Oczekuje się, że to przełomowe porozumienie przyniesie obu stronom wzajemne korzyści handlowe i większy popyt na wysokiej jakości produkty.

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie PCC MCAA Sp. z o.o.

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające, aby ocenić, czy dwa środki pomocy na łączną kwotę 39 mln euro przyznane przez Polskę przedsiębiorstwu chemicznemu PCC MCAA Sp. z o.o. na inwestycję w nowy zakład produkcyjny na terenie Polski są zgodne z przepisami UE w sprawie regionalnej pomocy państwa.

Wsparcie KE dla polskich rybaków

Komisja Europejska przyjęła wniosek, w którym oferuje pomoc z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla rybaków dotkniętych skutkami zamknięcia połowów wschodniobałtyckiego dorsza. Wsparcie jest przeznaczone na trwałe wycofanie z eksploatacji statków rybackich.

Program Kreatywna Europa: zmiany umożliwiające artystom z Europy pracę za granicą

Komisja z powodzeniem przetestowała nowy program mający promować mobilność artystów i osób zawodowo związanych z kulturą. 

UE przeznaczy 880 mln euro na polską kolej!

W ramach polityki spójności Komisja przyjęła dwa główne projekty dotyczące ulepszenia polskiej sieci kolejowej, zwiększenia jej przepustowości oraz zagwarantowania szybkich i bezpiecznych przewozów. Do stycznia 2023 r. powinna zakończyć się realizacja obu projektów mających promować kolej jako czysty i ekologiczny środek transportu w Polsce.

242 mln euro z Funduszu Spójności na drogę S7

UE zainwestowała ponad 242 mln euro z Funduszu Spójności w budowę odcinka drogi ekspresowej S7 o długości 70 km od Napierek do Płońska, na północy województwa mazowieckiego, na trasie między Warszawą a Gdańskiem.

Mniej plastiku - konkretne deklaracje UE

Sojusz na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych: ponad 100 sygnatariuszy zobowiązało się do stosowania w nowych produktach 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 2025 r.

UE przeznaczy 676 mln € na infrastrukturę kolejową i drogową w Polsce

Komisja przyjęła trzy duże projekty w ramach polityki spójności, które pozwolą zmodernizować polską sieć kolejową i drogową oraz poprawić bezpieczeństwo podróży przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i skróceniu czasu podróży.

Nowy skład Komisji Europejskiej

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła dziś swój zespół i nową strukturę Komisji w kolejnej kadencji.

Brexit bez Umowy: ostatnie ostrzeżenie KE

Przygotowania do brexitu bez porozumienia – ostateczna odezwa Komisji do wszystkich obywateli i przedsiębiorstw UE w sprawie przygotowania na wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE 31 października 2019 r.

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43