Aktualności

Airbnb współpracuje z Komisją Europejską i organami ochrony konsumentów w UE i ulepsza sposób prezentowania swoich ofert

Airbnb współpracuje z Komisją Europejską

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że w wyniku negocjacji z Airbnb platforma ta ulepszyła i w pełni wyjaśniła sposób, w jaki przedstawia konsumentom oferty zakwaterowania, które są obecnie zgodne z normami określonymi w unijnym prawie ochrony konsumentów. Jest to wynik wezwania ze strony Komisji Europejskiej i unijnych organów ds. ochrony konsumentów w lipcu 2018 r.

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: W te wakacje Europejczycy dostaną to, co widzą, rezerwując zakwaterowanie.Porównywanie i rezerwowanie hotelu lub innego zakwaterowania przez internet stało się szybkie i łatwe. Konsumenci mogą teraz mieć pewność, że cena wyświetlona na głównej stronie, to cena, którą ostatecznie zapłacą. Jestem bardzo zadowolona, że Airbnb wyraziło gotowość do współpracy z Komisją Europejską i organami krajowymi ds. ochrony konsumentów nad ulepszeniem zasad funkcjonowania swojej platformy. Spodziewam się, że inne platformy wezmą przykład z Airbnb.

Airbnb uwzględniło wszystkie żądania Komisji Europejskiej i organów krajowych ds. ochrony konsumentów, którymi koordynował norweski organ ds. ochrony konsumentów, i w pełni dostosowało swoje praktyki i warunki do przepisów UE w dziedzinie ochrony konsumentów.

Najważniejsze ulepszenia i zmiany:

  • Podczas wyszukiwania zakwaterowania w konkretnych datach użytkownicy widzą na stronie wyników całkowitą cenę, w tym wszystkie obowiązkowe opłaty i koszty (takie jak opłaty za usługi i sprzątanie oraz lokalne podatki). Na ostatniej stronie nie wyświetlają się żadne niezapowiedziane obowiązkowe opłaty.
  • Airbnb wyraźnie rozróżnia między prywatnymi a profesjonalnymi gospodarzami.
  • Na swojej stronie internetowej Airbnb zapewnia łatwo dostępny link do platformy internetowego rozstrzygania sporów oraz dostarcza wszelkich niezbędnych informacji dotyczących rozstrzygania sporów.

Airbnb zmieniło również warunki świadczenia usług:

  • Wyjaśnia, że użytkownicy mogą wnieść sprawę przeciwko Airbnb przed sąd w swoim kraju zamieszkania.
  • Przestrzega podstawowych praw użytkowników do pozwania gospodarza w przypadku poniesienia szkody osobistej lub innych szkód.
  • Zobowiązuje się, że nie będzie jednostronnie zmieniać warunków umowy bez uprzedniego, jasnego poinformowania o tym użytkowników oraz bez umożliwienia im rozwiązania umowy.

Kontekst

Sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów przeprowadziła wspólną ocenę praktyk Airbnb i warunków świadczenia usług przez tę platformę, przy wsparciu Komisji Europejskiej i pod kierownictwem norweskiego urzędu ds. ochrony konsumentów (Forbrukertilsynet). Ocenę rozpoczęto w lipcu 2018 r.

Unijne rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zrzesza organy krajowe ds. ochrony konsumentów w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Na tej podstawie organ krajowy w każdym państwie UE może zwrócić się o pomoc do innych organów w innym państwie UE, aby powstrzymać w ten sposób transgraniczne naruszanie unijnego prawa ochrony konsumentów.

Współpracę można rozpocząć w celu egzekwowania różnych unijnych przepisów ochrony konsumentów, takich jak dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowychdyrektywa w sprawie praw konsumentów lub dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych przez Airbnb oraz działań w zakresie egzekwowania prawa ochrony konsumentów

Arkusz informacyjny na temat Airbnb

Komunikat prasowy o spotkaniu z Airbnb — wrzesień 2018 r.

Komunikat prasowy o działaniach przeciwko Airbnb — lipiec 2018 r.

Raport: przedsiębiorstwa europejskie napotykają na coraz większe bariery na rynkach zagranicznych

bariery

Opublikowane sprawozdanie Komisji Europejskiej potwierdza, że przedsiębiorstwa europejskie napotykają na coraz większe bariery na rynkach zagranicznych. Dzięki stanowczej odpowiedzi UE od początku kadencji obecnej Komisji wyeliminowano 123 takie bariery, co pozwoliło na zwiększenie wywozu w 2018 r. o ponad 6 mld euro.

W ostatnim wydaniu sprawozdania w sprawie barier w handlu i inwestycjach wskazano 45 nowych barier handlowych wprowadzonych w 2018 r. w państwach spoza UE. Oznacza to, że łącznie istnieje rekordowa liczba 425 środków w 59 różnych krajach, co kosztuje europejskie przedsiębiorstwa miliardy euro rocznie.

30-ta rocznica działań „Jean Monnet”

jean monnet

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics jest gospodarzem konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej w celu uczczenia 30 lat działań propagujących doskonałość w nauczaniu i badaniach na temat UE. Działania „Jean Monnet” są częścią programu Erasmus+. Ich celem jest promowanie doskonałości nauczania na tematy dotyczące Unii Europejskiej na poziomie szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także tworzenie powiązań między środowiskiem akademickim, badaczami i politykami. W latach 1989–2019 w ramach działań „Jean Monnet” udzielono wsparcia ponad tysiącowi uczelni w około 100 krajach, co umożliwiło im oferowanie w ramach programów nauczania zajęć z zakresu europeistyki. Obecnie z oferty tej co roku korzysta 300 tys. studentów.

31 maj: Światowy Dzień bez Papierosa

W dniu 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa, szerząc wiedzę na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków palenia oraz używania wyrobów tytoniowych. W skali globalnej liczby są zatrważające – każdego roku na całym świecie ponad 7 mln osób umiera z przyczyn związanych z tytoniem.

KE: łańcuch dostaw żywności będzie sprawiedliwszy

Komisja Europejska, która wprowadziła zakaz nieuczciwych praktyk handlowych oraz zacieśniła współpracę między producentami, przedstawia dzisiaj trzeci element, który ma sprawić, że łańcuch dostaw żywności będzie sprawiedliwszy – dzięki bardziej przejrzystemu przekazywaniu danych o cenach na wszystkich etapach.

DiscoverEU – Kolejne 20 tys. osiemnastolatków wyruszy w podróż po Europie

DiscoverEU – Kolejne 20 tys. osiemnastolatków wyruszy w podróż po Europie

Komisja ogłosiła dzisiaj kolejną rundę konkursu DiscoverEU. Już teraz można nadsyłać zgłoszenia. Do 16 maja 2019 r. każdy osiemnastoletni obywatel UE może wygrać bilet na podróż po Europie. Podróż odbędzie się w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Europejski Tydzień Młodzieży 2019: „Demokracja i ja”

Europejski Tydzień Młodzieży odbywa się co dwa lata. Ma on na celu promowanie programów przeznaczonych dla młodzieży podczas wydarzeń we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43