Aktualności

Komisja zatwierdza wsparcie w kwocie 5 mld euro w Polsce na produkcję energii elektrycznej

Na podstawie unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz ulgi w opłatach, które pobiera się odbiorców energochłonnych i przeznacza na finansowanie tego systemu. 

Przygotowania Unii Europejskiej do brexitu bez porozumienia

Przed dzisiejszym posiedzeniem Rady Europejskiej (art. 50) Komisja Europejska podsumowała intensywne przygotowania Unii Europejskiej do brexitu bez porozumienia i wydała praktyczne wskazówki dla państw członkowskich dotyczące 5 obszarów.

Wspólny europejski rejestr karny

Rada ostatecznie zatwierdziła dzisiaj wniosek Komisji dotyczący stworzenia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych odnoszącego się do skazanych obywateli państw trzecich.

UE a reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości

Komisja wszczyna dzisiaj postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wystosowując do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące nowego systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów. Rząd polski ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach

Dzięki unijnemu programowi w roku szkolnym 2019/2020 miliony dzieci w szkołach w całej UE dostaną mleko, owoce i warzywa. W roku szkolnym 2017/2018 program ten dotarł do ponad 20 mln dzieci w całej UE.

UE chroni w całej Europie 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją.

Zgodnie z opublikowanym dziś sprawozdaniem, poprzez środki ochrony handlu UE chroni w całej Europie 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją.

Od 2022 r. w europejskich pojazdach staną się obowiązkowe nowe technologie bezpieczeństwa, aby chronić pasażerów, pieszych i rowerzystów.

Instytucje UE osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w kwestii zmienionego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego.

Komisja Europejska nakłada na firmę Google karę pieniężną 1,49 mld euro za nadużycia na rynku reklamy internetowej

Komisja Europejska nakazała firmie Google zapłacenie grzywny w wysokości 1,49 mld euro za złamanie unijnych przepisów antymonopolowych.

Konkretne działania w stosunku do ostatniej aktywności Chin

W kontekście rosnącej potęgi gospodarczej i coraz większych wpływów politycznych Chin Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel dokonują dziś przeglądu stosunków między Unią Europejską a Chinami oraz przedstawiają związane z nimi możliwości i wyzwania.

Dalsze ujednolicanie procedur wspólnego rynku w UE

Komisja podjęła dziś kolejne kroki w postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko 26 państwom członkowskim. Oczekuje się, że państwa te zapewnią pełne wdrożenie przepisów UE dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych.

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43