Aktualności

EUROBAROMETR: Przeważająca większość Polaków nie wyobraża sobie życia poza Unią Europejską.

Raport z badania Eurobarometr 92 przedstawia wyniki kolejnego sondażu opinii publicznej dotyczącego postrzegania Unii Europejskiej i jej polityk. Sondaże Eurobarometru, realizowane są od wielu lat wśród obywateli państw członkowskich. Najnowsze badanie przeprowadzono w drugiej połowie listopada 2019 roku.

EBI udzielił Mlekpolowi kredytu w wysokości 50 mln EUR na rozwój

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) finansuje działania podejmowane przez Mlekpol – jedną z największych polskich spółdzielni mleczarskich – w związku z realizacją strategii modernizacji i wzrostu. Kredyt w wysokości 50 mln EUR (212 mln PLN) umożliwi sfinansowanie szeregu inwestycji na terenie zakładu przetwórczego SM Mlekpol w Grajewie, będącego jednym z 12 zakładów firmy na terenie Polski.

projekty LIFE: 100 mln na rzecz zielonej Europy neutralnej dla klimatu

Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy 101,2 mln euro na inwestycję w najnowsze projekty w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Finansowanie pozwoli wesprzeć dziesięć dużych projektów w dziedzinie środowiska i klimatu. Projekty te przyczynią się do rozwoju gospodarki zrównoważonej i neutralności klimatycznej w Europie. Zostaną one zrealizowane w dziewięciu państwach członkowskich: na Cyprze, w Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, na Łotwie, na Słowacji, w Czechach i w Hiszpanii.

Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

Finansowanie zielonej transformacji: plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizm sprawiedliwej transformacji

Do 2050 r. Unia Europejska jest zdecydowana stać się pierwszym na świecie blokiem państw neutralnych dla klimatu. Wymaga to znacznych inwestycji zarówno ze strony UE i krajowego sektora publicznego, jak i sektora prywatnego. Przedstawiony dzisiaj plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – zmobilizuje inwestycje publiczne i pomoże uruchomić fundusze prywatne przy pomocy unijnych instrumentów finansowych, w szczególności InvestEU, prowadząc do inwestycji o wartości co najmniej 1 bln euro.

Wspólne oświadczenie przewodniczących Ursuli von der Leyen, Charlesa Michela i Davida Sassoli z okazji zbliżającej się 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Wspólne oświadczenie przewodniczących Ursuli von der Leyen, Charlesa Michela i Davida Sassoli z okazji zbliżającej się 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Zapomnieć o zmarłych to tak, jakby ich po raz wtóry pogrzebać. ― Elie Wiesel, Noc

Bydgoszcz i Lublin otrzymały kredyty z EBI na modernizację sieci dystrybucji energii cieplnej

Plan inwestycyjny dla Europy – Polska 

Bydgoszcz i Lublin otrzymały kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na modernizację sieci dystrybucji energii cieplnej

 

Program prac Komisji Europejskiej na 2020 r. Ambitny plan działania dla Unii, która mierzy wyżej

Program prac Komisji Europejskiej na 2020 r. Ambitny plan działania dla Unii, która mierzy wyżej

Dzisiaj Komisja Europejska przyjęła swój program prac na 2020 r. Określono w nim działania, jakie Komisja podejmie w 2020 r., aby zrealizować wytyczne polityczne przewodniczącej Ursuli von der Leyen w sposób, który przyniesie wymierne korzyści europejskim obywatelom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu. Motywem wiodącym tego pierwszego programu prac jest skuteczne wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą dwojaka transformacja – ekologiczna oraz cyfrowa.

5G: Komisja zatwierdza unijny zestaw narzędzi i określa dalsze działania

Bezpieczne sieci 5G: Komisja zatwierdza unijny zestaw narzędzi i określa dalsze działania

Komisja zatwierdza dziś wspólny zestaw narzędzi ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z uruchomieniem sieci 5G, czyli sieci telefonii komórkowej piątej generacji.

Komisja Europejska pomaga Polsce pozyskiwać energię z odpadów

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj dwie inwestycje z Funduszu Spójności, które umożliwią pozyskiwanie energii z odpadów, co wpłynie na lepsze gospodarowanie odpadami w Polsce.

Niemal 63 mln euro zostanie przeznaczone na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gdańsku. Dzięki termicznej utylizacji około 160 tys. ton stałych odpadów komunalnych rocznie zakład będzie jednocześnie wytwarzał energię elektryczną i ciepło użytkowe.

Indeks Percepcji Korupcji

23 stycznia 2020 roku ogłoszono wyniki kolejnej edycji Indeksu Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index – CPI). Badanie prowadzone jest przez Transparency International, organizację międzynarodową, działającą na rzecz przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym i gospodarczym.

Stosunki UE a Zjednoczone Królestwo

Komisja Europejska wydała dzisiaj zalecenie skierowane do Rady w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem.

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43