Aktualności

Komisja Europejska zatwierdziła polski program walki z pandemią koronawirusa

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy, który ma wspierać polską gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa. Program zatwierdzono jako element ram tymczasowych przyjętych przez Komisję 19 marca 2020 r., ze zmianami wprowadzonymi 3 kwietnia 2020 r.

Koronawirus: udany przetarg Komisji na środki ochrony indywidualnej w UE

Zamówienie wspólne dotyczące środków ochrony indywidualnej zainicjowane przez Komisję Europejską w celu walki z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa zakończyło się powodzeniem.

CORONAVIRUS: Komisja draża zielone korytarze transportowe

Koronawirus: Komisja Europejska przedstawia praktyczne rozwiązania, które zapewnią stały przepływ towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom

Oświadczenie przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen ws. pandemii COVID-19

Oświadczenie przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen podczas wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, po wideokonferencji przywódców grupy G-7 poświęconej pandemii COVID-19

COVID-19: Komisja Europejska reaguje na wpływ koronawirusa na gospodarkę

COVID-19 to poważny stan zagrożenia zdrowia publicznego. Osoby zarażone lub chore w wyniku zakażenia koronawirusem zdiagnozowano już we wszystkich krajach członkowskich UE. Jest to także poważny szok gospodarczy dla UE. W związku z tym Komisja Europejska przedstawia skoordynowany plan załagodzenia wpływu COVID-19 na społeczeństwa i gospodarkę.

Komisja finansuje 17 badań nad wirusem Koronawirusem (COVID-19)

Komisja finansuje badania nad wirusem COVID-19: wybrano 17 projektów w obszarze szczepionek, leczenia i diagnostyki

Po opublikowaniu w styczniu zaproszenia do składania wniosków o wartości 10 mln euro Komisja przeznacza dodatkowe 37,5 mln euro na pilnie potrzebne badania nad szczepionką, leczeniem i diagnostyką wirusa COVID-19.

Komisja zaproponowała, by rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei

Działanie to przyczynić się ma do wsparcia realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze transportu. W 2021 r. szereg imprez, kampanii i inicjatyw będzie promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny sposób transportu. Wydarzenia te podkreślą korzyści dla ludzi, gospodarki i klimatu. Zwrócą również uwagę na kwestie, które należy jeszcze rozwiązać, aby stworzyć prawdziwy jednolity europejski obszar kolejowy bez granic.

UE a równość płci

Strategia na rzecz równouprawnienia płci: Dążenie do Unii równości

Komisja Europejska zaprezentowała dziś swoją strategię na rzecz równości mężczyzn i kobiet w Europie. Choć UE jest światowym liderem w dziedzinie równości płci i w ostatnich dziesięcioleciach poczyniła znaczne postępy, nadal mamy do czynienia z przemocą i stereotypami ze względu na płeć.

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43