Aktualności

KOMISJA EUROPEJSKA OGŁASZA KONKURS NA FELIETON REPORTERSKI NA… INSTAGRAM

Lubisz pisać? Potrafisz zwięźle wyrażać swoje myśli? Podejmij wyzwanie i sprawdź swoje umiejętności reporterskie. Weź udział w ogłoszonym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce konkursie pt. #małekroki i napisz felieton reporterski na… Instagram!

Sprawiedliwa płaca minimalna w UE

Sprawiedliwa płaca minimalna: Komisja rozpoczyna drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi

Komisja rozpoczyna dziś drugi etap konsultacji z europejskimi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na temat zapewnienia sprawiedliwej płacy minimalnej wszystkim pracownikom w Unii Europejskiej.

KĄCIK EDUKACYJNY - nowa strona z materiałami dla szkół

Gry, które uczą – Dydaktyka i networking

Europa: Naprawa i przygotowanie na następną generację

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie kompleksowego planu odbudowy. Aby proces tej odbudowy przebiegał w sposób zrównoważony, równy, solidarny i sprawiedliwy we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska proponuje utworzenie nowego narzędzia służącego odbudowie Next Generation EU, wbudowanego w skuteczny, nowoczesny i odnowiony długoterminowy budżet UE. Komisja przedstawiła również dostosowany program prac na 2020 r., nadając priorytet działaniom niezbędnym do przyspieszenia odbudowy i odporności Europy.

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera budowę elektrowni fotowoltaicznych w północnej Polsce

EBI po raz pierwszy wspiera finansowo projekt w dziedzinie energii słonecznej w Polsce

  • Kredyt w wysokości 82 mln PLN (około 18 mln EUR) na budowę elektrowni fotowoltaicznych w północnej Polsce to pierwsza pożyczka udzielona przez EBI na realizację tego rodzaju inwestycji w naszym kraju.

Semestr Europejski dla krajów członkowskich UE

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska opublikowała dziś projekty rekomendacji gospodarczych w ramach Semestru Europejskiego dla krajów członkowskich UE.

grafika

Kolejne 54 miliony złotych z UE dla PSP na sprzęt do zapobiegania skutkom COVID-19

Państwowa Straż Pożarna otrzymała dziś dodatkowe dofinansowanie z POIiŚ. Podpisany aneks do umowy zawartej przez CUPT i Komendanta Głównego PSP w 2016 roku obejmuje rozszerzenie projektu o zakup 8 samochodów do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe i 20 samochodów typu Pgaz, dzięki czemu znacząco poprawią się warunki pracy służb ratowniczych w miejscu wypadków na kolei.

Jak UE chroni jakość produktów spożywczych?

 

Jak wynika z opublikowanego przez Komisję badania, wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych i napojów, których nazwy są chronione jako unijne oznaczenia geograficzne, wynosi 74,76 mld euro. Ponad jedna piąta tej kwoty związana jest z wywozem towarów poza Unię. W badaniu stwierdzono, że wartość sprzedaży produktu o chronionej nazwie jest średnio dwukrotnie wyższa niż w przypadku podobnych produktów bez certyfikatu. 

UE: podróże zawieszone do 15 maja

Komisja wezwała państwa członkowskie należące do strefy Schengen oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia do 15 maja ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE.

Fundusze europejskie przeznaczone na walkę z COVID-19

mapa fundusze 2


Więcej o funduszach dostępnych dla mieszkańców województwa podlaskiego znajdziecie tutaj:
 Podlaski Pakiet Gospodarczy.

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43