Aktualności

Od A do G

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię oraz ślad węglowy, od 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. - Nowy system będzie bardziej przejrzysty dla konsumentów – powiedziała komisarz Kadri Simson. 

Roaming nadal bez opłat

Podróżni w UE będą mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu – zakłada rozporządzenie zaproponowane przez Komisję Europejską. - W cyfrowej dekadzie Europy wszyscy muszą mieć dostęp do najlepszej jakości sieci połączeń (…) niezależnie od tego, gdzie się znajdują – powiedział Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego. 

Koronawirus rodzi przemoc

Podczas pandemii odnotowano wzrost przemocy domowej, niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, cyberprzestępczości oraz przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym – piszą wiceprzewodnicząca Věra Jourova i komisarz Didier Reynders w oświadczeniu z okazji Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw. 

Horyzont dla młodych naukowców

W ramach pierwszego konkursu młodzi naukowcy z całej Europy uzyskają wsparcie w tworzeniu własnych, niezależnych zespołów i programów badawczych – powiedziała komisarz Marija Gabriel. Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”. Rada ma otrzymać ponad 16 mld euro.

Wzmocnione przepisy handlowe

Weszły w życie nowe zasady umożliwiające skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących handlu. Wzbogacą one dotychczasowy zestaw narzędzi służących ochronie interesów wspólnoty. - Unia Europejska musi być w stanie bronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis. 

Nieprzestrzeganie dyrektywy dotyczącej hałasu

Hałas: Komisja Europejska postanawia pozwać POLSKĘ przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej hałasu.

Druga umowa z Moderną

Koronawirus: Komisja zatwierdza drugą umowę z Moderną w celu zapewnienia dodatkowych 300 mln dawek szczepionki

Gospodarka 2021

Europejska gospodarka powoli wychodzi z załamania spowodowanego pandemią koronawirusa. Prognoza gospodarcza z zimy 2021 r. przewiduje, że najbliższe dwa lata będą okresem wzrostu w granicach 3,7-3,9 proc. PKB. Gospodarka Polski ma należeć do najszybciej odbudowujących się – z szacowanym wzrostem PKP przekraczającym 5 punktów procentowych. 

Zyski ważniejsze niż pacjenci

Firma farmaceutyczna Aspen musi obniżyć ceny sześciu niechronionych patentem leków przeciwnowotworowych o 73 proc. To wynik interwencji Komisji Europejskiej. – Ta decyzja stanowi wyraźny sygnał dla innych przedsiębiorstw, by nie dopuszczać się nieuczciwych praktyk cenowych – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager. 

Izotopy w służbie zdrowia

SAMIRA zagwarantuje, że UE będzie nadal światowym liderem w dostarczaniu medycznych izotopów promieniotwórczych oraz w opracowywaniu diagnostyki i terapii radiologicznych – powiedziała komisarz Kadri Simson. Komisja Europejska przedstawiła strategiczny program dotyczący medycznych zastosowań promieniowania jonizującego.

Zapomniane prawo telekomunikacyjne

Tylko Grecja, Węgry i Finlandia dokonały pełnej transpozycji nowych unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji. W tej sytuacji Komisja Europejska wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 24 krajom Unii – w tym Polsce. Procedura przeciwnaruszeniowa może się zakończyć nawet pozwem do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Pokonać raka

W ubiegłym roku walczyliśmy z pandemią COVID-19, ale wielu z nas toczyło inną, cichą walkę. Z rakiem. W 2020 r. choroba ta kosztowała życie 1,3 mln Europejczyków - przypomina Ursula von der Leyen. Przewodnicząca KE jest inicjatorką europejskiego planu walki z nowotworami, na który – poprzez różne instrumenty finansowania – Komisja przeznaczy około 4 mld euro.

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43