Aktualności

Poczucie solidarności

Prawie 9 na 10 obywateli UE uważa, że aby zmniejszyć ubóstwo ważne są stosunki partnerskie z krajami spoza UE – wynika z najnowszego badania Eurobarometr dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju. - Cieszę się z tych bardzo pozytywnych wyników, które odzwierciedlają najlepsze z europejskich wartości: ducha globalnej solidarności, nawet w trudnych czasach – powiedziała komisarz Jutta Urpilainen. 

Zarządzanie migracjami: powroty bez przymusu

Nowa strategia UE dotycząca dobrowolnych powrotów i reintegracji pozwoli na poprawienie niedoskonałości dotychczasowych praktyk. - Jedynie jedna trzecia osób niemających prawa do pozostania w UE powraca do swoich państw pochodzenia. Z tej grupy mniej niż 30 proc. osób robi to dobrowolnie - powiedziała komisarz Ylva Johansson. 

Eurobarometr: pandemia nie zabiła wiary w UE

Pandemia koronawirusa od ponad roku wywiera skutki na codzienne życie Europejczyków. Jednak według ostatniego standardowego badania Eurobarometr przeprowadzonego w lutym i marcu 2021 r. postawy wobec UE są nadal pozytywne. Zdaniem Europejczyków główne problemy - zarówno w skali UE, jak i na szczeblu krajowym - to zdrowie i sytuacja gospodarcza. 

Inwestuj w zielone

Pierwsza w historii unijna systematyka pomoże firmom stwierdzić, czy ich inwestycje i działalność mają rzeczywiście proekologiczny charakter. To kolejne kroki Komisji Europejskiej, aby przekierować przepływy kapitałowe i inwestycyjne w stronę zrównoważonej działalności gospodarczej. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Europę do 2050 r. neutralności klimatycznej. 

Cyfrowa rewolucja pod kontrolą

Nowe przepisy i działania na rzecz doskonałości i wiarygodności sztucznej inteligencji muszą gwarantować bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli oraz firm. - W dziedzinie sztucznej inteligencji zaufanie jest koniecznością, a nie tylko mile widzianym dodatkiem – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager. 

Drogi w UE: mniej ofiar

4 tys. osób mniej straciło życie na drogach UE w 2020 r., zaś wskaźnik ofiar śmiertelnych spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Polsce w ciągu roku spadek wyniósł 15 proc. – z 77 do 65 ofiar śmiertelnych na drogach w odniesieniu do miliona mieszkańców. Nie udało się jednak osiągnąć ogólnounijnego celu zakładającego ograniczenie o 50 proc. ofiar w ciągu dekady. Najbezpieczniej wciąż jeździ się w Szwecji. 

Obserwacja Ziemi kształtuje UE

Uruchamiając centrum wiedzy w zakresie obserwacji Ziemi, KE ma zamiar maksymalnie wykorzystać wiedzę uzyskaną w ten sposób. Chodzi m.in. o europejski program Copernicus i jego udział w procesie kształtowania polityki UE. Centrum ma przede wszystkim wspierać skuteczną realizację priorytetów politycznych KE, w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu i agendy cyfrowej.

Drużyna Europy dla światowego rozwoju

Mimo pandemii COVID-19 Unia Europejska zwiększyła w 2020 r. oficjalną pomoc rozwojową do 66,8 mld euro. Jako czołowy światowy darczyńca „Drużyna Europy” czyli UE i związane z nią instytucje finansowe skupiły się na najpilniejszych potrzebach humanitarnych, wsparciu systemów ochrony zdrowia, infrastrukturze wodociągowej i sanitarnej oraz zaopatrzeniu w żywność. 

NextGenerationEU czyli 800 mld euro na odbudowę

Pożyczki w ramach tymczasowego instrumentu odbudowy NextGenerationEU powinny być finansowane na jak najkorzystniejszych warunkach dla państw członkowskich UE i ich obywateli. Dlatego KE zamierza wykorzystać strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać maksymalnie ok. 800 mld euro w cenach bieżących.

Cyfrowi przestępcy nie odpuszczają w czasie pandemii

Kartele przestępcze w coraz większym stopniu wykorzystują nowoczesne technologie i nie przepuszczają żadnej okazji do rozszerzenia swojej nielegalnej działalności, czy to w internecie czy poza nim – powiedział wiceprzewodniczący KE Margaritis SchinasDlatego Komisja Europejska zaprezentowała 5-letnią strategię na rzecz pobudzenia współpracy w UE i lepszego wykorzystania narzędzi cyfrowych w dochodzeniach. 

Zwalczanie handlu ludźmi

W latach 2017–2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 14 tys. ofiar handlu ludźmi. Szacuje się, że w skali światowej zyski z tego procederu sięgają 29,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła nową strategię zwalczania handlu ludźmi (2021–2025), która skupia się na zapobieganiu przestępstwom, ściganiu ich sprawców oraz ochronie ofiar i wzmacnianiu ich pozycji. 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Białystok serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w webinarium.

Strategia województwa podlaskiego do roku 2030, a aktywność Lokalnych Grup Działania w kontekście priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2021-2024.

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43