Aktualności

Cel jakim było wykorzystanie 500 mld euro na inwestycje osiągnięty przed terminem

Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wywiązały się ze swojego zobowiązania do uruchomienia inwestycji w wysokości 500 mld euro w ramach planu inwestycyjnego dla Europy. Około 1 400 operacji zakwalifikowano do finansowania z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), wykorzystując gwarancje budżetowe Unii Europejskiej oraz zasoby własne Grupy EBI.

Komisja inwestuje 1 mld euro w projekty w dziedzinie czystych technologii

Komisja ogłasza dziś pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, będącego jednym z największych na świecie programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanym z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Zaproszenie do składania wniosków EUROPE DIRECT 2021-2025

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i służących zaangażowaniu obywateli.

2 lata z RODO: podsumowanie

Dzisiaj, nieco ponad dwa lata po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z oceny jego stosowania. W sprawozdaniu stwierdzono, że RODO spełnia większość swoich celów, a w szczególności zapewnia obywatelom solidny zestaw możliwych do wyegzekwowania praw oraz tworzy nowy europejski system zarządzania i egzekwowania przepisów.

Strategia farmaceutyczna: Komisja Europejska rozpoczyna otwarte konsultacje publiczne

Komisja Europejska rozpoczyna dziś internetowe konsultacje publiczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy. W następstwie pandemii COVID-19 strategia, która będzie również wpisywać się w nowo zaproponowany Program UE dla zdrowia i dostosować się do programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”, będzie miała na celu zapewnienie Europie zaopatrzenia w bezpieczne i przystępne cenowo leki.

Unijna strategia szczepień

Koronawirus: Komisja przedstawia unijną strategię szczepień

Aby chronić ludzi na całym świecie, Komisja Europejska przedstawiła dziś europejską strategię mającą przyspieszyć opracowanie, produkcję i dystrybucję szczepionek przeciwko COVID-19. Skuteczna i bezpieczna szczepionka na koronawirusa będzie najlepszym sposobem trwałego pokonania pandemii. Liczy się czas. Im szybciej szczepionka powstanie, tym więcej żyć, źródeł utrzymania i miliardów euro uda się uratować. W dzisiejszej strategii zaproponowano wspólne podejście UE w oparciu o mandat otrzymany od unijnych ministrów zdrowia.

KOMISJA EUROPEJSKA OGŁASZA KONKURS NA FELIETON REPORTERSKI NA… INSTAGRAM

Lubisz pisać? Potrafisz zwięźle wyrażać swoje myśli? Podejmij wyzwanie i sprawdź swoje umiejętności reporterskie. Weź udział w ogłoszonym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce konkursie pt. #małekroki i napisz felieton reporterski na… Instagram!

Sprawiedliwa płaca minimalna w UE

Sprawiedliwa płaca minimalna: Komisja rozpoczyna drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi

Komisja rozpoczyna dziś drugi etap konsultacji z europejskimi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na temat zapewnienia sprawiedliwej płacy minimalnej wszystkim pracownikom w Unii Europejskiej.

KĄCIK EDUKACYJNY - nowa strona z materiałami dla szkół

Gry, które uczą – Dydaktyka i networking

Europa: Naprawa i przygotowanie na następną generację

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie kompleksowego planu odbudowy. Aby proces tej odbudowy przebiegał w sposób zrównoważony, równy, solidarny i sprawiedliwy we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska proponuje utworzenie nowego narzędzia służącego odbudowie Next Generation EU, wbudowanego w skuteczny, nowoczesny i odnowiony długoterminowy budżet UE. Komisja przedstawiła również dostosowany program prac na 2020 r., nadając priorytet działaniom niezbędnym do przyspieszenia odbudowy i odporności Europy.

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera budowę elektrowni fotowoltaicznych w północnej Polsce

EBI po raz pierwszy wspiera finansowo projekt w dziedzinie energii słonecznej w Polsce

  • Kredyt w wysokości 82 mln PLN (około 18 mln EUR) na budowę elektrowni fotowoltaicznych w północnej Polsce to pierwsza pożyczka udzielona przez EBI na realizację tego rodzaju inwestycji w naszym kraju.

Semestr Europejski dla krajów członkowskich UE

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska opublikowała dziś projekty rekomendacji gospodarczych w ramach Semestru Europejskiego dla krajów członkowskich UE.

grafika

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43